Zesde editie

Zesde editie van een rockfestival in de polder Mastenbroek!

Entree is € 10,- / Bier € 1,50

Stichting Villa Joep

Doel van de Stichting Villa Joep
"Het ultieme doel is ieder kind met neuroblastoom kanker te genezen"

Het gevecht van Joep en vele andere kindjes mag en zal niet voor niets zijn!
Joep heeft gevochten voor zijn leven en alle zware medische behandelingen moedig doorstaan. Helaas mocht het niet baten. Daarom willen wij als ouders, namens Joep, het gevecht tegen ziekte voortzetten. Helpt u met ons mee?

De genezingskansen moeten omhoog!
De genezingskans van het meest agressieve type neuroblastoom is nog steeds schrikbarend laag (30%). Wij als ouders hebben ons hierover verbaasd. Ook hebben wij gezien dat er al genoeg geld gaat naar zaken rondom de patiënt zoals bijvoorbeeld voor het welzijn van patiëntjes of naar het ontwikkelen van informatiemateriaal. Dit zijn ook goede doelen, maar wij willen ons nu juist richten op de bestrijding van de ziekte zelf. Ook is ons duidelijk geworden dat de huidige schrikbarend lage genezingskansen (30%) omhoog kunnen.Hiervoor is veel onderzoek nodig. Onderzoek kan slechts plaatsvinden bij voldoende financiële middelen. Deze middelen komen altijd van donaties. Dus steun Villa Joep, zodat nog meer onderzoeken gestart kunnen gaan worden t.b.v. de genezing van patiëntjes met neuroblastoom.

Villa Joep stimuleert en financiert onderzoek
Alle donaties die Villa Joep ontvangt worden voor 100% besteed aan onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. Onderzoekers kunnen daarvoor een voorstel indienen bij Villa Joep. Dat voorstel wordt vervolgens door een externe deskundige beoordeeld op een aantal criteria, zodat we zeker weten dat het geld goed besteed wordt.

Voor meer informatie kijk op de website: www.villajoep.nl

 

Logo VillaJoep