Zevende editie

Zevende editie van een rockfestival in de polder Mastenbroek!

Polderrock 2019 heeft € 6.666,66 opgebracht.

Sponsors

Van der Sluis AGRI


De landbouw is wellicht de oudste bedrijfstak die we kennen, maar ook in deze branche staan de ontwikkelingen niet stil. Integendeel zelfs. Schaalvergroting, modernisering, duurzaam produceren, kwaliteitsverbetering, efficiency, de nieuwste technieken en hightech machines. Stuk voor stuk onderwerpen waar de agrariër van nu zich dagelijks het hoofd over breekt. Een goed advies bij het maken van cruciale keuzes in de agrarische bedrijfsvoering is daarbij onmisbaar. 

Voor meer informatie, zie ook onze website.

van der sluis